Om klubben
Til forsiden
Orienteringskort
Bestyrelsen
Pointpokalen
Nyheder
Terminsliste
Resultater
Gamle resultater
Lokale klubber
Hvad er O-løb ?
O-løb er en forkortelse for orienteringsløb.
O-løb er også en sport, som tilbyder udfordring til såvel kroppen som hjernen.
I O-løb indgår bla. følgende ingredienser:
Søholt skov

I skoven er lavet en rute som skal gennemføres. Dette kan ske som en frisk travetur eller i løb. Det er op til en selv. Derfor er o-løb en sport for alle aldersklasser. Ruterne findes i mange forskellige længder og sværhedsgrader, og kan ligge såvel på skovstier som ude i terrænet, og giver derfor mulighed for at komme rigtigt tæt på naturen. Udfordringen for kroppen er at gennemføre ruten hurtigst muligt, idét den som gør det, vinder løbet. I de senere år har o-løbet udviklet sig til også at foregå andre steder end i skoven. Eksempelvis løbes der nu o-løb i by- og park-miljøer.

post
Ruten er i skoven markeret med orange/hvide poster,og ved hver af dem er placeret en kontroltang, som man klipper et mønster i sit kontrolkort med for at angive at man har besøgt kontrolpunktet. 
O-kort
På kortet er ruten, der skal gennemføres indtegnet. Kontrolpunkter er angivet med røde cirkler og linier er trukket mellem cirklerne for at angive løbsretningen. Kortet er lavet specielt til o-løb, og er derfor holdt i en lille målestok, typisk 1:15.000. På kortet er de objekter man møder i skoven tegnet ind med standard-signaturer. Signaturerne kan f.eks. være sorte linier, der angiver stier eller blå linier, der angiver grøfter. Udfordringen for hjernen består i at læse kortet og sammenholde det med skoven, således at ruten gennemføres hurtigst og kortest muligt.
Kompas
Kompasset angiver verdenshjørnerne og bruges således til at vende kortet rigtigt. Der findes mange måder at bruge kompasset på. For eksempel kan man lægge en kompaskurs, så kompasset hele tiden viser i retning af næste kontrolpunkt.
kammeratskab
At dyrke o-løb betyder også at være medlem af en klub med andre o-løbere. Man mødes med de andre inden løbet, varmer op og træner måske med dem. Efter løbet er der mulighed for at diskutere rute, løb og vejvalg, og som regel er det spændende at høre hvor andre havde problemer, eller blot at beundre hvordan de kæmpede sig over en lidt for dyb grøft.
Hvis man er interesseret i det, giver o-løb mulighed for at opleve fremmede skove. Det anslås, at der findes omkring 250.000 aktive o-løbere i verden fordelt på 49 nationale forbund. Så for en dansker er der rig mulighed for at fare vild i en svensk, norsk eller finsk skov.
række af poster